Bli medlem
FBN är en medlemsorganisation för familjer som äger och driver företag tillsammans över generationer.
Utbildningar
FBN erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjeföretagare med fokus på familj och ägarfrågor.
Kommande aktiviteter

Göteborg 2019-01-31
AW-mingel i Göteborg

Stad: Göteborg

Plats: Forssén Öberg Champagnebar, Kyrkogatan 13

Datum: torsdag 31 januari 2019

Tid: Från 17.00 – 19.00

Vi bjuder in till en AW i januarimörkret, så kom för att träffa oss på FBN och andra medlemmar. Ta gärna med en vän.

Välkommen!

Anmäl dig

Stockholm 2019-02-11
Bokseminarium: Viveka Adelswärd - Husens Röster

Stad: Stockholm

Plats: FBN, Birger Jarlsgatan 2,

Datum: måndag 11 februari 2019

Tid: 17.00-19.00

Många familjeföretag har ett hus eller byggnad som är central för familjen. Kanske kontoret där allt började eller sommar- huset där alla träffas varje sommar. Hur förstår vi hus, hur talar de till oss, hur samspelar vi med dem och hur påverkar de oss? Vad berättar husen? Vad är det som gör dem så speciella och levande? Lever vi som bor i hus också i deras berättelser?

Kom och lyssna på när Viveka Adelswärd berättar om hus och deras betydelse i våra liv. I boken har hon skrivit om alla sorters hus, också sina egna hus, om celebriteters boställen, om egnahemsrörelsen, om övergivna hus och om kvinnan och huset. Kom och lyssna på Vivekas egen berättelse om husens röster.

Viveka Adelswärd är professor emerita i kommunikation vid Linköpings universitet. Hon är också tillsammans med sin familj en mångårig medlem i FBN och mamma till vår ordförande Gustaf. Hon medverkade under många år i Språkspalten i Svenska Dagbladet och skrev krönikor i Östgöta Correspondenten.

Ett kortare inslag med Viveka om boken i TV 4 hittar du här.

Varmt välkomna!

Pris

Seminariet är kostnadsfritt

Anmäl dig

senast 4 februari

Stockholm 2019-02-19
NxtGen AW med Jeanette Tretten, VD på Econova

Stad: Stockholm

Plats: Noch & Chow, Norrlandsgatan 24

Datum: tisdag 19 februari 2019

Tid: 17.00 – 20.00

Välkommen på AW med FBN och lyssna till och diskutera med Jeanette om hennes beslut att i våras axla rollen som VD för familjeföretaget. Jeanette var tidigare kommunikationschef för Holmen och det har inte alltid varit självklart att hon skulle välja rollen som VD. Hur och varför bestämde hon och familjen att hon skulle ta sig an den nya rollen? Vilka faktorer låg bakom beslutet och vilka frågor var svårast att landa i innan hon bestämde sig? Vilka frågor är svårast idag? Har rollen som VD levt upp till hennes förväntningar?

Vi träffas kl 17.00 den 19 februari i entrébaren hos Noch & Chow på Norrlandsgatan 24 i Stockholm. Vi har baren för oss själva fram till 18.00 då den öppnas upp för allmänheten, men vi får såklart vara kvar tills det stänger om vi vill. Jeanette gör ett kortare anförande 17.15 och sen samtalar vi inom gruppen.

FBN står för lokal, men man köper sin egen dricka och eventuell mat. FBN NxtGen vänder sig till medlemmar under 40 år och du får gärna ta med en vän som kan vara intresserad.

Vi ses där!

För att läsa om Jeanette på LinkedIn klicka här.

För att läsa om Econova klicka här.

Pris

Eventet är kostnadsfritt men deltagare står för egen förtäring

Anmäl dig

Alby, Stockholm 2019-02-20
Hemma hos - Changers Hub

Stad: Stockholm

Plats: Changers Hub HQ, Rotemannavägen 29, Norsborg

Datum: onsdag 20 februari 2019

Tid: 16.00-20.00

 

Hur oupptäckta talanger är svaret på hur Sverige ska fortsätta vara världens mest innovativa land

Sverige toppar alla internationella listor när det kommer till innovation. Vi kan med stolthet säga att vi är ett av världens mest innovativa länder. Men de bästa idéerna kommer när flera perspektiv krockar och familjeföretag söker konstant efter dem bästa talangerna till sina företag. Om Sverige vill fortsätta att vara på topp och driva på innovativa idéer och utveckling behöver vi kunna öppna upp och ta till oss fler talanger som idag inte finns representerade i våra företag. Changers Hub jobbar utifrån principen att mångfald leder till utveckling, idérikedom och ett starkare Sverige. Changers Hub har en vision om att demokratisera framgång så att alla unga ska kunna ges möjlighet att uppnå sin potential oavsett startsträcka.

Välkommen till ett spännande besök hemma hos Changers Hub i Alby för att lära oss mer om talanger, diversifiering och hur vi tror att vi kan driva svenskt näringsliv framåt.

Vi börjar kl. 16 med att höra lite om Changers Hubs historia, träffar personerna som jobbar där och som dem jobbar med. Vi får höra och diskutera hur de arbetar med sina frågeställningar och vad som är nyckeln till att kunna demokratisera framgång. Efter det följer en diskussion/frågestund med deltagarna följt av en gemensam middag.

Några frågor som kommer beröras är:

 • 90/10 – bilden av ytterstadsområden i förhållande till verkligheten
 • Potential, talang och företag!
 • Hur kan vi tillsammans styrka Sverige?

Anmäl dig

Stockholm 2019-03-20
Ägarprogrammet

Det är skillnad på att äga och leda bolag.
Ägarprogrammet ämnar utveckla ägarfamiljens förmåga att äga och driva sina bolag genom att ge fördjupande kunskaper i generationsskiften, ägarstyrning, styrelsearbete, företagsekonomi med mera. Med fördjupad förståelse för familjeföretags funktion och rationalitet skapas förutsättningar för familjen att genom ägarstyrning framgångsrikt skapa värden och säkerställa en långsiktig utveckling av företaget för framtida generationer.

Ägaransvaret är utgångspunkten i Ägarprogrammet och genomförs utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal, vägledning och arbete i strikt konfidentiell miljö. Den första modulen fokuserar på teori, verktyg och förståelse för de särskilda utmaningar som kommer av att driva företagsamhet med familjen. Den andra modulen arbetar mer konkret med familjernas egna frågeställningar och fokuserar på att skapa en handlingsplan för familjen.

Vid varje utbildningstillfälle deltar fyra eller fem familjer. Det gemensamma erfarenhetsutbytet, att lära av och med varandra, är av stor betydelse både inom och mellan familjerna men också mellan föreläsare och deltagare.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare. Det inkluderar nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar med flera. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Familjen bestämmer själva vilka som är lämpliga deltagare. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när flera familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

Ägarprogrammet är uppdelat i två moduler.

Modul 1: (tre dagar)
Ledning av Familjeföretaget

I den första modulen introduceras familjeföretagets livscykel och de olika ägar-, familje-, och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Svenska och internationella erfarenheter ger dig som deltagare ett brett perspektiv. Du kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

Utbildningsavsnittet behandlar bland annat följande frågor:

 • Hur skapas ägarkontinuitet?
 • Hur hanteras rollfördelningen och interaktionen mellan familj, ägare, styrelse, företagsledning och anställda?
 • Bör ägarna arbeta i företaget och i sådant fall, under vilka villkor?
 • Kan man ha en roll i familjeföretaget utan att arbeta i företaget?
 • Är familjeföretagets glädjeämnen unika?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

Modul 2: (tre dagar)
Familjeföretagandets värderingar

I modul 2 riktas fokus på värderingar som hör samman med företagets identitet, värdegemenskap, etik och i slutändan ägarfilosofi och långsiktig strategi. I övningar ges möjlighet att utveckla både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda dig enskilt tillfälle att reflektera över såväl din egen som familjens relation till företaget. Utbildningen ger dig också unik handledning och verktyg inför utarbetandet av en egen ägarfilosofi och familjefilosofi.
Utbildningsavsnittet behandlar följande frågor:

 • Varför driver en familj ett företag tillsammans?
 • Vilka värderingar är centrala för den enskilde, familjen, företaget och ägandet?
 • Vad förenar respektive skiljer dessa värderingar åt?
 • Hur kommuniceras värderingarna?

Nästa datum

Vårmodul 1: 20-22 mars 2019 Vårmodul 2: 22-24 maj 2019 Höstmodul 1: 4-6 september 2019 Höstmodul 2: 20-22 november 2019

Pris

39 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar som organisationskonsult med fokus på etik och ledarskapsutveckling och har 20 års erfarenhet av rådgivning och handledning i organisationer, i både offentlig sektor och privat näringsliv, inom värderingsarbete, organisationskultur samt företagsetik. Claes har publicerat följande böcker inom ämnesområdet: ”Människosyn i ledarskapsutbildning”, ”Etik och organisationskulturer – att skapa gemensam värdegrund”, ”Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet” och ”Etik i arbetsliv och affärer”.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

SE HELA KALENDARIET