Om oss
FBN verkar för att främja långsiktig utveckling av familjeföretag, ägarfamiljer och de samhällen som de verkar i.
Medlemskap
FBN är en medlemsorganisation för familjer som äger och driver företag tillsammans över generationer.
Kommande aktiviteter

Stad: Göteborg
Plats: information vid anmälan
Datum: 23 maj
Tid: 16.00 – 18.00

Säkerhet för familjeföretagare – familjens och företagets säkerhet.

Säkerhet är ett stort och viktigt område. Vi kommer att prata om personsäkerhet, men även fokusera på IT-säkerhet, bedrägerier, säkerhet kring anställda, styrelseledamöter och avtalspartners. 

Till vår hjälp har vi två av Sveriges främsta experter på området; Lars Folkebrant och Jonas Hysing. Lars har tidigare varit polis och var med och byggde upp den nationella insatsstyrkan och är idag grundare och rådgivare på 2secure. Jonas är nationell kommenderingschef hos Stockholmspolisen och ledde, bland annat, insatsen kring terrorattentatet på Drottninggatan i april 2017.

Efter seminarierna bjuds på lättare tilltugg och möjlighet för vidare diskussioner.

Anmälan görs i formuläret intill.

Välkommen!

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar

Anmäl dig

Stad: Halmstad
Plats: information vid anmälan
Datum: 25 april
Tid: 11.00 – 16.00

Familjen Blomberg och Eleiko bjuder in till en NxG-dag

11:00 – Rundvandring

12:00 – Lunch

13:00 – Om Eleiko

 • Eleiko: med mål att bli världens ledande företag inom styrka.
 • Introduktionsföreläsning: styrketräning och lyftning.

14:30 – Familjeföretagande

 • Generationsskifte: planerat och oförutsett.
 • Familjemedlemmar i företaget: roller och ansvar.
 • Samtal med gruppen om gemensamma frågeställningar.

16:00  Träningspass (valfritt)

 • Eleiko Sport Center står till förfogande för gemensamt träningspass

Anmälan görs i formuläret till höger.

Välkommen!

Pris

Eventet är kostnadsfritt

Anmäl dig

Stad: Stockholm
Plats: information vid anmälan
Datum: 15 maj
Tid: 12.00 – 14.00

Hur jobbar en med filantropi?

Under en längre tid har våra medlemmar önskat att diskutera och lära sig mer om filantropi. Under det senaste året har en mindre grupp träffats och gjort just detta och nu vill vi bjuda in till en större lunch.

Lunchen är för alla FBNs medlemmar som på något sätt är intresserade av eller nyfikna på filantropi. Under lunchen kommer vi få några olika infallsvinklar på filantropi som sedan diskuteras runt lunchborden.

Vi kommer att lyssna till tre korta presentationer från personer som alla har lite olika syfte och angreppsätt på att jobba med filantropi. Presentationerna kommer handla om varför de har valt att jobba som de gör. Vad är deras målsättning? Varför de valde just denna form? Vad de har lärt sig på vägen och hur de ser på framtiden?

Kristina Boman har arbetat med investeringar och skog, men har också mer än 25 års erfarenhet av arbete med utvecklingsbistånd i Afrika, Asien och Latinamerika som konsult för bland annat Sida, EU och Världsbanken. 2009 startade hon ett omfattande eget filantropiarbete för att hjälpa fattiga kvinnor och bönder i Guatemala. Hon driver Stiftelsen Stöd för Utveckling i Sverige och hjälporganisationen Fundacion Progresar i Guatemala.

2009 startade Alex och Annelie Arnbäck en skola i Cambodia som de fortfarande stödjer och har fram till idag gett över 300 barn tillgång till en grundutbildning. 2011 gav Alexander ut en bok med syfte att skapa mer rättvisa och balans i finansvärlden. Boken är utgiven på 6 språk och all vinst går till välgörande ändamål. Annelie och hennes familj har stöttat flertal filantropiprojekt, senast i en by i Indien igenom Hand in Hand.

Maria Bondestam (Ahlström-koncernen) medgrundare av och ordförande för Eva Ahlströms stiftelse. Initiativtagare och ordförande för HAPPY och YHDESSÄ som är 3 respektive 31 företagarfamiljers gemensamma ställningstagande för en mer jämlik och hållbar värld, med önskan om att genom sitt exempel inspirera andra. Peggy Björkenheim (Berner Oy) är aktiv aktieägare i Berner och sitter med i styrgruppen för YHDESSÄ.

Vi ser fram emot en lunch där man kan få inspiration och inspirera andra. Vi hoppas att både du som kan massor om ämnet och du som kan väldigt lite kommer. Precis som alla FBNs möten grundas lunchen på öppenhet och aktivt deltagande, förtroende och konfidentialitet, respekt och professionalism och icke-säljande.

Detta är den första av en serie luncher där filantropi diskuteras ur olika infallsvinklar.

Varmt välkomna!

Pris

Lunchen är kostnadsfri för medlemmar

Anmäl dig

Sista anmälningsdag: 11 maj

Stad: Stockholm
Plats: information vid anmälan
Datum: 29 maj
Tid:
 16.00 – 18.00

Vad bör en tänka på när man skriver ett aktieägaravtal i familjen?

Aktieägaravtalet är grunden mellan ägare i ett företag. Detsamma gäller även såklart i familjeföretag, dock finns det vissa annorlunda frågeställningar att ta hänsyn till. Olof Jisland från advokatfirman Vinge med inriktning på bolagsrättsliga frågor, kommer att hålla i kortare föreläsning om aktieavtal för familjeföretag. Efter Olofs genomgång öppnas det upp för en diskussion bland deltagarna. Olof har många års erfarenhet av att biträda bolag och ägare i allehanda affärsjuridiska frågor, inte minst aktieägaravtal.

Efter seminarierna bjuds på lättare tilltugg och möjlighet för vidare diskussioner för dem som önskar.

Anmälan görs i formuläret intill.

Välkommen!

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar

Anmäl dig

Anmälan senast 28 maj.

Det är skillnad på att äga och leda bolag. Ägarprogrammet utvecklar familjens förmåga att äga sina bolag genom att fördjupa ägarfamiljens kunskaper i generationsskifte, ägarstyrning, styrelsearbete och företagsekonomi. Med kunskapen stärks förutsättningarna för att utveckla såväl som att bibehålla den unika verksamheten samt att arbeta med en vision för framtiden.

Utgångspunkten i Ägarprogrammet är ägaransvaret och den genomförs utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal, vägledning och arbete i strikt konfidentiell miljö.

Vid varje utbildningstillfälle deltar fyra eller fem familjer. Det gemensamma erfarenhetsutbytet är av stor betydelse både inom och mellan familjerna men också mellan föreläsare och deltagare.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare, nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när fler familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

Ägarprogrammet är uppdelat i två moduler.

Modul 1: Ledning av Familjeföretaget (tre dagar)
I den första modulen introduceras familjeföretagets livscykel och de olika ägar-, familje- och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Svenska och internationella erfarenheter ger dig som deltagare ett brett perspektiv. Du kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

Utbildningsavsnittet behandlar bland annat följande frågor:

 • Hur skapas ägarkontinuitet?
 • Hur hanteras rollfördelningen och interaktionen mellan familj, ägare, styrelse, företagsledning och anställda?
 • Bör ägarna arbeta i företaget och i sådant fall, under vilka villkor?
 • Kan man ha en roll i familjeföretaget utan att arbeta i företaget?
 • Är familjeföretagets glädjeämnen unika?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

Modul 2: Familjeföretagandets värderingar (tre dagar)
I modul 2 riktas fokus på värderingar som hör samman med företagets identitet, värdegemenskap, etik och i slutändan ägarfilosofi och långsiktig strategi. I övningar ges möjlighet att utveckla både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda dig enskilt tillfälle att reflektera över såväl din egen som familjens relation till företaget. Utbildningen ger dig också unik handledning och verktyg inför utarbetandet av en egen ägarfilosofi och familjefilosofi.
Utbildningsavsnittet behandlar följande frågor:

 • Varför driver en familj ett företag tillsammans?
 • Vilka värderingar är centrala för den enskilde, familjen, företaget och ägandet?
 • Vad förenar respektive skiljer dessa värderingar åt?
 • Hur kommuniceras värderingarna?

Nästa datum

Modul 1: 6–8 september 2018 Modul 2: 28–30 november 2018

Pris

39 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 20 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det främst om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, samt hur man kan få arbete i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre. Pär har arbetat med utbildning inom FBN sedan 2006.

Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar som organisationskonsult med fokus på etik och ledarskapsutveckling och har 20 års erfarenhet av rådgivning och handledning i organisationer, i både offentlig sektor och privat näringsliv, inom värderingsarbete, organisationskultur samt företagsetik. Claes har publicerat följande böcker inom ämnesområdet: ”Människosyn i ledarskapsutbildning”, ”Etik och organisationskulturer – att skapa gemensam värdegrund”, ”Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet” och ”Etik i arbetsliv och affärer”.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

SE HELA KALENDARIET
FBN Utbildning
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjeföretagare med fokus på familj och ägarfrågor.