Bli medlem
FBN är en medlemsorganisation för familjer som äger och driver företag tillsammans över generationer.
Utbildningar
FBN erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjeföretagare med fokus på familj och ägarfrågor.
Kommande aktiviteter

Malmö 2019-09-25
Aktuella skattefrågor för familjeföretagare

Stad: Malmö
Plats: Danske Bank, Neptunigatan 1 Malmö
Datum: Onsdag 25 september 2019

Tid: 16.00 – 18.00

Vi bjuder nu in till en träff hos Danske Bank i Malmö för att diskutera aktuella skattefrågor för familjeföretag och dess ägare. Föredragshållare är Björn Ahnqvist, skatterådgivare på PWC och Louise Persson, skatterådgivare på Danske Bank.
I syfte att sätta spelplanen startar vi seminariet med en allmän genomgång av 3:12-regelverket. Därefter diskuterar vi de nya reglerna som trädde i kraft den 1 juli i år som underlättar för generationsskiften inom familjen.
Vi blickar också ännu lite längre fram till den utredning som aviserats om i Januariöverenskommelsen. Vad kan en sådan utredning komma att innehålla? Vi kommer också att beröra tidigare utredningar, exempelvis den av Skatteverket föreslagna exitskatten – Vad hände sen? Vad kan vi förvänta oss framöver?
Seminariet avslutas med en diskussion.

Efter seminariet bjuds på lättare förtäring och möjlighet till fortsatta samtal.
Eventet är kostnadsfritt.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig

Copenhagen, Danmark 2019-09-26
FBN Nordic conference 2019

We have the pleasure of inviting you to FBN Nordic Conference 2019.

How are family businesses engaging in solving the biggest future challenges such as poverty, climate changes, health problems and diseases?

And how does families make the shifttowards a more diversified owner and operational structure?

Together with other family business owners from the Nordics we will share, learn and challenge ourselves. This time in beautiful Copenhagen.

Programme:

Thursday September 26th

09.00-11.30 New Leaders Circle (NxG Only and optional)

Made by New Leaders for New Leaders, this programme offers NxG members that are cur rently embarking on leadership roles within their family business, the opportunity to partici pate in small focused peer groups tackling topics New Leaders are facing.

The aim of the peer circles is to share, in confidence, common challenges: working hard in earning a leading role in the business, building our own families and sometimes also constructing the family governance.

Via regular intimate gatherings New Leader Circle Members exchange experiences on
topics such as:

 1. The many ways and phases to leadership in the family and the business (How to deal with hidden expectations that will come up one day? How to build trust so family accepts us and the in-laws?How to make parents realize that it is time to step back from educating us?)
 2. Ownership in family settings (What can owners do and don’t regarding the business?)
 3. Private life for family business people (How to draw the line between private and professional life – I don’t want to take business problem home – what to do?)

Moderators: Maya Faerch, FBN Denmark and
Tamás Kürti, founder of New Leaders Circles in FBN International.

11.30 Registration opens

12.00 Lunch

13.00 Nordic Enterprising Families – Welcome to Denmark!
Peter Juel-Jensen, Venstre, member of Danish parlaiment and Anders Gangsted-Rasmussen, FBN Denmark

13.10 Enterprising families –a framework and getting to know each other 
– Who are we and what keeps us up at night?
– Questions we are curious about…

13.30 It’s all in the family – Three generations working together
Søren Lynggaard from the Danish jeweler Ole Lynggaard

14.15 The non-family resource with a cross Nordic perspective
Sanna Suvanto-Harsaae, chairperson and member of the board of several Nordic family and non-family businesses, for example SAS and Paulig

15.00 Learning from the speakers and each other
Coffee break with exchange of thoughts around the table

16.00 Taking the family business into the digital age – a case study
The Spandow family is truly an entrepreneurial family of 3 generations. The family business profile is used actively towards employees, customers and suppliers, who are invited into the extended family. What started out as a traditional accounting business is now an innovative business, with a continuous strive to combine technology and insight to simplify business.

16.45 Reflections towards the end of the day

17.15 Close
18.30 Drinks and dinner at Nimb in Tivoli

Friday September 27th

08.40 Re cap
09.00 Hand in Hand

Percy Barnevik – co-founder and honorary chairman

Former top CEO Percy Barnevik founded Hand in Hand in 2000 with the focus of lifting people out of poverty through entrepreneurship and arranging micro-loans. “Our model, help to self-help, puts people’s destinies in their own hands. You train them, you coach them, but they decide for themselves about the future.”

09.45 Our collaboration with Hand in Hand – a donor family perspective

Paola Uggla

10.00 Coffee break

10.45 Together we are stronger – case HAPPY

The story of three families joining forces to do good.

Edvin Franck and Laura Meyer – The Eva Ahlström Foundation

Vladimira Therman – The Foundation of August Ludvig Hartwall

Moderator; Peter Therman

11.30 What have we learnt?
12.30 Lunch & Good byes – see you in Helsinki!

NxG Friday after work (for all, optional)

13.30 Social entrepreneurship – providing employment for women in rural India through delivery of sustainable textile products to the Norwegian market.

6th generation Cecilie Kjeldsberg have, with a background from international development & academia, combined her passion for gender equality and making a difference by establising a social startup far from home.

14.30 Gutkind & Co – an enterprising family’s Next Gen Program.
Is the Bonnier family an investing family rather than a media family in the future? Love Bonnier & Hannah Wolfson

15.30 Group discussions
16.45 End and possible get-together over drinks for those staying on in Copenhagen

Pris

1st - 2nd family member €1 000
3rd family member €750
4th+ family member €500

Anmäl dig

Stockholm 2019-09-30
Styrning av familjers företag

Hur styr man ett företag utifrån ett ägarperspektiv? Hur gör man ett bra jobb som styrelsemedlem? Governance och ägande i familjeföretagprogrammet förbereder och fördjupar kunskaper om familje- och företagsstyrning samt ger insikter om styrelsarbetets roll och funktion.

I familjeföretagsstyrelser finns det ofta lite andra roller än i andra företag. Målsättningen för programdeltagarna är att få en bättre förståelse för styrning av familjeföretaget och sin eventuella roll i styrelsen, olika arbetssätt och därigenom bli en bättre styrelsemedlem. Ämnesområden belyses utifrån ett ägarperspektiv från både svensk och internationell synvinkel.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i familjeföretag som familj, extern eller ägare.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Ägandets logik
 • Strategi och beslutsfattande i styrelsearbetet
 • Styrelsens rollfördelning i relation till ägare, VD och ledningsgrupp
 • Styrelsens arbetssätt
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Möten i praktiken
 • Generationsskifte

Nästa datum

Modul 1: 30 september - 1 oktober 2019 Modul 2: 18 - 19 november 2019

Pris

29 500 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat både i Sverige och internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

2019-10-02
Key Executive

Att som icke-familjemedlem vara med och leda ett familjeföretag är inte som att leda vilket annat företag som helst. I vårt Key Executive-program får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget. Som deltagare får man möjlighet att träffa ett antal andra i samma situation och utbyta erfarenheter i konfidentiell miljö.

Vem kan gå programmet?

Program vänder sig till dig som är VD, styrelseledamot, CFO eller verksam i ledningsgrupp i familjeföretag.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Bolagsstyrning för familjeföretag med familjeråd, ägarråd och styrelse.
 • Rollfördelning och ansvarsfördelning.
 • Generationsskifte och kontinuitet.
 • Att vara förändringsagent och inte familjemedlem.

Nästa datum

Modul 1: 1-2 oktober 2019 Modul 2: 9-10 december 2019 Modul 3: TBD

Pris

75 000 kr ex. moms för medlemmar.
(150 000 kr ex. moms för ickemedlemmar)
Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Malmö 2019-10-14
Om stiftelser med Vinge

Stad: Malmö
Plats: Advokatbyrån Vinge
Datum: måndag 14 oktober 2019
Tid: 16.00-18.00

Intresset för stiftelser är stort och växer.
Olof Jisland och Valter Gran från Advokatfirman Vinge gör en genomgång med fokus på allmännyttiga stiftelser innefattande:

– Olika skäl att bilda stiftelse

– Olika sorters stiftelser

– Hur en stiftelse bildas

– Hur en stiftelse sköts

– Registrering och insyn

– Myndighetstillsyn

– Skatteaspekter

– Avveckling av stiftelse

Efter seminariet bjuds på lättare förtäring och möjlighet till fortsatta samtal.
Anmäl dig i formuläret intill

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar.

Anmäl dig

SE HELA KALENDARIET