Familjeföretag ger ett hållbart svenskt näringsliv
28 Nov 2018 · AV
Merparten av företagen i Sverige är familjeföretag och en tredjedel av alla svenska arbetstillfällen finns här.

-Familjeföretagen planerar i generationer istället för i kvartal. Ett hållbart ägande behöver en stabil och långsiktig politik, därför är det viktigt för nästa regering att förstå att familjeföretagen är ryggraden i svenskt näringsliv, säger Annelie Karlsson VD för Family Business Network.

I Sverige handlar det om över 400.000 företag som står för en femtedel av Sveriges BNP.

– Men gemensamt är att ägarlogiken är densamma oavsett om de är stora eller små.

Och det handlar ofta om ansvarsfulla och synliga ägare.

Typiskt sett ligger många på orter där andra företag har lagt ner, men familjeföretagen finns kvar. Man månar om närsamhället och investerar på orten. Under lågkonjunktur har vi också sett att familjeföretagen behållit sin personal när andra har sagt upp. När konjunkturen sedan vänder kan man snabbt vara på banan igen. Det gäller också för personalen som varit anställda under lång tid och känner en stark lojalitet mot företaget, säger Annelie Karlsson.

FBN Sweden har under 22 års tid varit en resurs för och stöttat familjeföretag i känsliga generationsskiften. Organisationens svenska gren bildades av flera av landets stora namnkunniga familjeföretag som Bonniers, Ax:son Johnsson och Persson och har numera medlemmar över hela landet och i alla storlekar.

– Det finns en metod för att strukturera familjers ägande och man kan också utbilda sig i ett ansvarfullt och hållbart ägande. Därför är det viktigt inte bara för familjerna och företagen utan för hela näringslivet att vi sätter fokus på de här frågorna och fortsätter utbilda framtidens ägare, säger Annelie Karlsson.

– De här företagen har en själ, det är på riktigt. Det lyser igenom att det finns synliga ägare. Unga människor idag efterfrågar öppenhet och transparens och värdesätter hållbarhet.

Man frågar efter företagets ursprung och värdegrund. Man vill veta om det man gör är på riktigt och meningsfullt. Det här faller väl in på familjeföretag vilket gör dom till en attraktiv arbetsgivare.

– För en ny regeringen är det nu oerhört viktigt att ge den här viktiga gruppen företagare villkor som gör att man kan planera över generationer.
Vi kommer därför att uppvakta nästa regering så att man förstår värdet av den här gruppen företag, säger Annelie Karlsson.