• "En stark och livsbejakande ägarfamilj,
  skapar starka och livskraftiga företag"

  Annelie Karlsson, VD FBN Sweden

  FBN
 • "FBN har väckt min nyfikenhet på nya strategier,
  hjälpt oss i familjen att klara generationsskifte med
  bibehållen vänskap samt inneburit att jag träffat
  många famlijeföretagare med samma frågeställningar."

  Gustaf Adelswärd, Baroniet Adelswärd

  FBN
 • "FBN möjliggör att man lyfter blicken och ser sitt
  familjeföretagande i ett större perspektiv, föreningen ger bra
  kontaktytor med likasinnande personer och är ett formidabelt
  mötesforum kring ägandet."

  Cecilia Löf Atteviks Bil AB

  FBN
 • "Att vara familjeföretagare innebär ett
  synligt ägande och stor frihet - men också ett tydligt ansvar
  som sträcker sig över generationerna."

  Antonia Ax:son Johnson

  FBN
FBN_Academy_4_939px

FBN Academy

FBN Academy är ett svenskt utbildningscenter för familjeföretagare. I utbildnings- och forskningsfrågor fungerar FBN Sweden som en länk mellan svenska och internationella lärosäten som Handelshögskolan i Stockholm, Internationella handelshögskolan i Jönköping, IAESE i Barcelona, IMD i Lausanne, INSEAD i Frankrike samt Family Business Center i Chicago.

FBN Sweden Academy erbjuder familjemedlemmar, närstående och nyckelpersoner i företaget en unik tillgång till skräddarsydda utbildningar inom Family Business Management.

Familjen & Företaget den gemensamma utvecklingsplanen

Hur och när inleder vi strategiskt nästa generationsskifte? Hur skapar vi strukturer för ägarna genom arbetet i ägarråd och familjeråd?

Sedan 1996 har ett stort antal svenska familjeföretagare deltagit i Owners Program och fått möjlighet att arbeta med dessa och flera frågeställningar. Detta är ett program som har till syfte att stärka och stötta det gemensamma ägandet i familjen och initiera en fungerande strategiplan över tid.

Skräddarsydda program erbjuds de familjer och individer som av olika skäl inte har möjlighet att delta i de öppna programmen i grupp. Ett skräddarsytt program kan omfatta en hel process kring ägarfrågan, exempelvis under ett generationsskifte men även vara ett kortare stöd under vissa utmaningar i familjen. Särskild tidsplan och offert tillämpas.

Läs mer om varje utbildningsprogram
Owners Program (PDF)

Den individuella utvecklingsplanen

Jag i rollen som ingift eller partner till en ägare i familjeföretag. Jag i rollen som extern VD, styrelseledamot eller i annan nyckelroll i det familjeägda företaget. Jag i rollen som ägare eller Jag i rollen som nästa ägare Next Gen.

Det finns anledning att, oavsett egen utbildning, bakgrund och tidigare erfarenheter, öka förståelsen och erkänna betydelsen av att vara delaktig i ett familjeägt företag. Likheterna är stora och skillnaderna mindre än man kan tro. I dessa program skapas intressanta nätverk mellan individer som privat eller professionellt har samma erfarenheter.

Läs mer om varje utbildningsprogram
Spouse Program (PDF)
Key Executive Program (PDF)
Grundläggande Styrelsearbete i Familjeföretag (PDF)
Nybliven VD (PDF)
Företagsekonomi för familjeföretagare (PDF)
Nästa Generation (PDF)

Ansvarig är Annelie Karlsson Ek. Dr från Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom medverkar ett antal externa föredragshållare från svenska och internationella lärosäten och institutioner, som med expertis inom sitt område bidrar till helheten. Vid varje utbildningstillfälle deltar ett begränsat antal familjer som får ovärderlig kontakt med varandra och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Utbildningsprogrammen är skapade i samråd med internationella forskare, bland annat vid IMD i Lausanne och uppdateras och utvärderas kontinuerligt. Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.