Kalendarium

FBN anordnar varje år ett stort antal seminarier, “hemma-hos”- besök, bokseminarier, frukostar, föreläsningar, sociala tillställningar med mera.

En central del för FBNs verksamhet är att våra medlemmar träffar varandra och lär av och med varandra. Utbytet mellan personer som är, eller har varit, i liknande situation som en själv är, tillsammans med våra utbildningar, det mest värdefulla man får som medlem i FBN.

FBN i Sverige är även en del av ett internationellt nätverk där det anordnas 100-tals arrangemang varje år. Bland dem två stora internationella möten öppna för alla medlemmar världen över. Det ena mötet riktar sig enbart till nästa generation, dvs dem under 40 år. Dessa samlingar är en unik chans att träffa andra familjeföretagare från andra länder och kulturer.

Nedan finner du vårt kalendarium med alla våra planerade utbildningar och arrangemang.

Stad: Stockholm

Plats: Changers Hub HQ, Rotemannavägen 29, Norsborg

Datum: onsdag 20 februari 2019

Tid: 16.00-20.00

 

Hur oupptäckta talanger är svaret på hur Sverige ska fortsätta vara världens mest innovativa land

Sverige toppar alla internationella listor när det kommer till innovation. Vi kan med stolthet säga att vi är ett av världens mest innovativa länder. Men de bästa idéerna kommer när flera perspektiv krockar och familjeföretag söker konstant efter dem bästa talangerna till sina företag. Om Sverige vill fortsätta att vara på topp och driva på innovativa idéer och utveckling behöver vi kunna öppna upp och ta till oss fler talanger som idag inte finns representerade i våra företag. Changers Hub jobbar utifrån principen att mångfald leder till utveckling, idérikedom och ett starkare Sverige. Changers Hub har en vision om att demokratisera framgång så att alla unga ska kunna ges möjlighet att uppnå sin potential oavsett startsträcka.

Välkommen till ett spännande besök hemma hos Changers Hub i Alby för att lära oss mer om talanger, diversifiering och hur vi tror att vi kan driva svenskt näringsliv framåt.

Vi börjar kl. 16 med att höra lite om Changers Hubs historia, träffar personerna som jobbar där och som dem jobbar med. Vi får höra och diskutera hur de arbetar med sina frågeställningar och vad som är nyckeln till att kunna demokratisera framgång. Efter det följer en diskussion/frågestund med deltagarna följt av en gemensam middag.

Några frågor som kommer beröras är:

 • 90/10 – bilden av ytterstadsområden i förhållande till verkligheten
 • Potential, talang och företag!
 • Hur kan vi tillsammans styrka Sverige?

Anmäl dig

Det är skillnad på att äga och leda bolag.
Ägarprogrammet ämnar utveckla ägarfamiljens förmåga att äga och driva sina bolag genom att ge fördjupande kunskaper i generationsskiften, ägarstyrning, styrelsearbete, företagsekonomi med mera. Med fördjupad förståelse för familjeföretags funktion och rationalitet skapas förutsättningar för familjen att genom ägarstyrning framgångsrikt skapa värden och säkerställa en långsiktig utveckling av företaget för framtida generationer.

Ägaransvaret är utgångspunkten i Ägarprogrammet och genomförs utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal, vägledning och arbete i strikt konfidentiell miljö. Den första modulen fokuserar på teori, verktyg och förståelse för de särskilda utmaningar som kommer av att driva företagsamhet med familjen. Den andra modulen arbetar mer konkret med familjernas egna frågeställningar och fokuserar på att skapa en handlingsplan för familjen.

Vid varje utbildningstillfälle deltar fyra eller fem familjer. Det gemensamma erfarenhetsutbytet, att lära av och med varandra, är av stor betydelse både inom och mellan familjerna men också mellan föreläsare och deltagare.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare. Det inkluderar nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar med flera. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Familjen bestämmer själva vilka som är lämpliga deltagare. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när flera familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

Ägarprogrammet är uppdelat i två moduler.

Modul 1: (tre dagar)
Ledning av Familjeföretaget

I den första modulen introduceras familjeföretagets livscykel och de olika ägar-, familje-, och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Svenska och internationella erfarenheter ger dig som deltagare ett brett perspektiv. Du kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

Utbildningsavsnittet behandlar bland annat följande frågor:

 • Hur skapas ägarkontinuitet?
 • Hur hanteras rollfördelningen och interaktionen mellan familj, ägare, styrelse, företagsledning och anställda?
 • Bör ägarna arbeta i företaget och i sådant fall, under vilka villkor?
 • Kan man ha en roll i familjeföretaget utan att arbeta i företaget?
 • Är familjeföretagets glädjeämnen unika?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

Modul 2: (tre dagar)
Familjeföretagandets värderingar

I modul 2 riktas fokus på värderingar som hör samman med företagets identitet, värdegemenskap, etik och i slutändan ägarfilosofi och långsiktig strategi. I övningar ges möjlighet att utveckla både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda dig enskilt tillfälle att reflektera över såväl din egen som familjens relation till företaget. Utbildningen ger dig också unik handledning och verktyg inför utarbetandet av en egen ägarfilosofi och familjefilosofi.
Utbildningsavsnittet behandlar följande frågor:

 • Varför driver en familj ett företag tillsammans?
 • Vilka värderingar är centrala för den enskilde, familjen, företaget och ägandet?
 • Vad förenar respektive skiljer dessa värderingar åt?
 • Hur kommuniceras värderingarna?

Nästa datum

Vårmodul 1: 20-22 mars 2019 Vårmodul 2: 22-24 maj 2019 Höstmodul 1: 4-6 september 2019 Höstmodul 2: 20-22 november 2019

Pris

39 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar som organisationskonsult med fokus på etik och ledarskapsutveckling och har 20 års erfarenhet av rådgivning och handledning i organisationer, i både offentlig sektor och privat näringsliv, inom värderingsarbete, organisationskultur samt företagsetik. Claes har publicerat följande böcker inom ämnesområdet: ”Människosyn i ledarskapsutbildning”, ”Etik och organisationskulturer – att skapa gemensam värdegrund”, ”Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet” och ”Etik i arbetsliv och affärer”.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Save the date för FBNs årsmöte och konferens 2019!

Stad: Stockholm
Plats: Information vid anmälan
Datum: 1 april 2019
Tid: 10.30-19.00

Familjen, företaget och samhällsansvaret

Dagen kommer bjuda på inspiration till samhällsengagemang och gott om tillfällen för diskussion och samtal. Vi kommer att få lyssna till politiska företrädare och deras syn på familjeföretagens roll i samhället. Några medlemmar kommer att berätta om hur de arbetar med samhällsprojekt utanför familjeföretaget, både lokalt och längre bort. Familjen Jakobson kommer att visa oss Artipelag, och dessutom berätta om generationsskiftet som de nyligen genomfört i BabyBjörn.

Ett mer detaljerat program och deltagare uppdateras i slutet på februari.

Anmäl dig gärna i formuläret nedan redan nu.

Varmt välkomna!

 

Pris

Årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar.

Anmäl dig

Stad: Ystad

Plats: Polykemi, Bronsgatan 8, Ystad

Datum: onsdag 10 april 2019

Tid: 11.00-16.30

I år samlas vi hemma hos familjen Hugoson och Hugosson och företaget Polykemi i Ystad. Polykemi är ett familjeägt företag i tredje generationen med drygt 300 anställda. Alltsedan företaget startades våren 1968 har grundidén varit densamma; att tillverka kundanpassade plastcompounds och att sträva efter att göra detta bättre än någon annan i världen. På huvudkontoret i Ystad finns alla företagets övergripande funktioner, såsom försäljning, tekniskt kundstöd, inköp, administrativa stödfunktioner samt forskning och utveckling.

Idag leds företaget av två bröder, Ola och Lars i andra generationen och samtliga fem kusiner i generation 3 arbetar idag i företaget.

Program:

11.00 – Välkomna till Polykemi: Historien, familjen, platsen och plasten
12.30 – Lunch
13.30 – Rundvandring
15.00 – Samtal i gruppen om gemensamma frågeställningar.

 • Hur kommer familjen att styra framöver?
 • Rollfördelning mellan kusinerna?
 • Pappornas framtida roller?
 • Processen att hitta rätt!

16.30 – slut

Pris

Eventet är kostnadsfritt

Anmäl dig

senast 25 mars

Stad: Stockholm
Plats: Advokatbyrån Vinge, Stureplan 8
Datum: torsdag 16 maj 2019
Tid: 16.00-18.00

 

I Sverige, likväl som i många andra länder, ställs allt högre krav på företagens förmåga att förebygga, upptäcka och reagera mot korruption och andra oegentligheter. Mia Falk, ansvarig för Forensic, Risk & Compliance hos Vinge, kommer att leverera en snabbkurs i hur man på bästa sätt skyddar sig mot och utreder interna oegentligheter.

Mia har en bakgrund som polis och utredare hos bland annat Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen och Nationella korruptionsgruppen. Hon har också i fem år arbetat med interna utredningar inom FN.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar

Anmäl dig

Anmälan senast 29 april

Detta introduktionsseminarium i ägarfrågor erbjuder dig och din familj att tillsammans med andra medlemmar lära er mer om grunderna i familjeföretagande, generationsskifte och ägarsamarbete. Seminariet ger en ökad förståelse för familjeföretagandets logik och hur familjen genom ägarstyrning kan skapa värden och säkerställa en långsiktig utveckling av företagen för framtida generationer.

Vem kan gå programmet?

Kursen vänder sig till nya medlemmar och till de som inte ännu har gått vårt grundprogram Ägarprogrammet.

Programinnehåll

Seminariet tar bland annat upp följande frågor:

 • Dynamiken mellan familj, ägande och företagande
 • Skillnaden mellan att äga och leda företag
 • Generationsskifte
 • Generationssamarbete
 • Värdeskapande över generationer
 • Exempel från svenska och internationella familjer

Nästa datum

Tisdagen den 7 maj kl. 13.00-16.00

Pris

Avgiftsfritt för medlemmar.

Plats

Göteborg (mer information vid anmälan)

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Programmet om företagsekonomi för familjeföretagare förbereder och fördjupar kunskaper och insikter inom familjens och företagets ekonomi och finansiering, med utgångspunkt från ert eget familjeföretagande. Kursen erbjuder en chans att sätta de teoretiska begreppen i den verkliga världen och ge en bättre förståelse för hur du kan jobba med ekonomin i företaget så att den leder till riktig och kraftfull utveckling.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till de som är eller kommer att bli ägare och/eller styrelseledamot i familjeägt bolag.

Programinnehåll

 • Familjens och företagets ekonomi och finansiering
 • Finansiell analys och strategi
 • Begrepp och samband inom kassaflöde, resultat- och balansräkningen
 • Investeringsbedömning
 • Övergripande finansiella samband

Nästa datum

Modul 1: 20-21 maj 2019

Pris

21 500 kr exklusive moms för medlemmar. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Magnus Bild & Mikael Runsten har utvecklat och genomfört utbildningsprogram för företagsledare och finansiella specialister sedan slutet av 1980-talet. De kombinerar finansiell och pedagogisk sakkunskap i alla sina uppdrag. Magnus och Mikael har båda såväl civilekonom- som doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS). De har båda diplom i pedagogik från International Teachers Programme (ITP) och har tilldelats pris som ”årets bästa lärare” av civilekonom- och/eller MBA- studenter.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Denna kurs hjälper deltagarna att skapa och behärska ett verktyg för att utvärdera de finansiella konsekvenserna av olika affärsscenarier för det egna företaget. Kursen är praktiskt inriktad och man använder det egna företagets siffror att jobba med.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som vill ta nästa steg och förstå hur man aktivt jobbar med finansiell strategi för att utveckla företaget.

Programinnehåll

 • Hur snabbt har vi råd att växa?
 • Vad händer med soliditeten?Hur mycket pengar kan vi dela ut?
 • Hur lönsamma måste vi vara?
 • Hur kan vi öka lönsamheten?

Nästa datum

Modul 1: 29-30 augusti 2019

Pris

21 500 kr exklusive moms för medlemmar. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Magnus Bild & Mikael Runsten har utvecklat och genomfört utbildningsprogram för företagsledare och finansiella specialister sedan slutet av 1980-talet. De kombinerar finansiell och pedagogisk sakkunskap i alla sina uppdrag. Magnus och Mikael har båda såväl civilekonom- som doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS). De har båda diplom i pedagogik från International Teachers Programme (ITP) och har tilldelats pris som ”årets bästa lärare” av civilekonom- och/eller MBA- studenter.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Hur styrman ett företag utifrån ett ägarperspektiv? Hur gör man ett bra jobb som styrelsemedlem? Governance och ägande i familjeföretagprogrammet förbereder och fördjupar kunskaper och insikter om styrelsearbetet.

I familjeföretagsstyrelser finns det ofta lite andra roller än i andra företag. Målsättningen för programdeltagarna är att få en bättre förståelse för styrning av familjeföretaget och sin eventuella roll i styrelsen, olika arbetssätt och därigenom bli en bättre styrelsemedlem. Ämnesområden belyses utifrån ett ägarperspektiv från både svensk och internationell synvinkel.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i familjeföretag som familj, extern eller ägare.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Ägandets logik
 • Strategi och beslutsfattande i styrelsearbetet
 • Styrelsens rollfördelning i relation till ägare, VD och ledningsgrupp
 • Styrelsens arbetssätt
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Möten i praktiken
 • Generationsskifte

Nästa datum

Modul 1: 30 september - 1 oktober 2019 Modul 2: 2-3 december 2019

Pris

29 500 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat både i Sverige och internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Att som icke-familjemedlem vara med och leda ett familjeföretag är inte som att leda vilket annat företag som helst. I vårt Key Exectutiveprogram får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget. Som deltagare får man möjlighet att träffa ett antal andra i samma situation och utbyta erfarenheter i konfidentiell miljö.

Vem kan gå programmet?

Program vänder sig till dig som är VD, styrelseledamot, CFO eller verksam i ledningsgrupp i familjeföretag.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Bolagsstyrning för familjeföretag med familjeråd, ägarråd och styrelse.
 • Rollfördelning och ansvarsfördelning.
 • Generationsskifte och kontinuitet.
 • Att vara förändringsagent och inte familjemedlem.

Nästa datum

Modul 1: 02-03 oktober 2019 Modul 2: 04-05 december 2019 Modul 3: TBD

Pris

75 000 kr ex. moms för medlemmar.
(150 000 kr ex. moms för ickemedlemmar)
Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.