Kalendarium

Här kan du se alla aktiviteter som vi anordnar — från utbildningar och seminarier till olika medlemsträffar.

Stad: Stockholm
Plats: information vid anmälan
Datum: 19 september
Tid:
 17.00 – 19.00

BOKSEMINARIUM

FBN bjuder in till samtal med Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia vid Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm, om hans bok ”Familjedynastier. Så blev Sverige rikt”

I boken konstaterar Sjögren att inom familjeföretaget – oavsett ålder och storlek – formas i bästa fall en grupp av personer med liknande värderingar och avsikter, som är lojala endast mot familjen och företaget och som snabbt kan fatta beslut i stora och små frågor.

De företagsledare som lyckas bäst förstår att vad som är bäst för företaget inte alltid är det som är bäst för familjemedlemmarna  och lär sig hantera konsekvenserna av att det måste få vara så. Framgångsrika familjeföretag verkar handla om att hålla isär det personliga och det professionella, att kunna bjuda in icke-familjemedlemmar till styrelsebordet och ledningen utan att familjens känslomässiga engagemang går förlorat.

Hans Sjögrens bok är den första som tar ett samlat grepp om de nordiska familjedynastierna, för att spåra de gemensamma faktorerna bakom lönsamma och växande familjeföretag

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar

Anmäl dig

Anmälan senast 17 september

Hur gör man ett bra jobb som styrelsemedlem? Styrelse och ägande i familjeföretagprogrammet förbereder och fördjupar kunskaper och insikter om styrelsearbetet.

I familjeföretagsstyrelser finns det ofta lite andra roller än i andra företag. Målsättningen för programdeltagarna är att få en bättre förståelse för sin roll i styrelsen, olika arbetssätt och därigenom bli en bättre styrelsemedlem. Ämnesområden belyses utifrån ett ägarperspektiv från både svensk och internationell synvinkel.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i familjeföretag som familj, extern eller ägare.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Ägandets logik
 • Strategi och beslutsfattande i styrelsearbetet
 • Styrelsens rollfördelning i relation till ägare, VD och ledningsgrupp
 • Styrelsens arbetssätt
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Möten i praktiken
 • Generationsskifte

Nästa datum

Modul 1: 20-21 september 2018 Modul 2: 19-20 november 2018

Pris

29 500 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 20 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det främst om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, samt hur man kan få arbete i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre. Pär har arbetat med utbildning inom FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Stad: Malmö
Plats: Mellby Gård AB, Riggaregatan 53
Datum: 25 september
Tid:
 08.00 – 09.30

Johan Andersson inleder med en genomgång av familjens arbete med ägarfrågor och rollfördelning i familjen och deras syn på familjeföretagandet. Efter Johans inledning öppnar vi upp diskussionen bland deltagarna.

Frukosten är öppen även för personer som inte är medlemmar hos FBN men är intresserade av frågeställningarna.

Anmälan sker brevid eller till kajsa.olsson@fbn-sweden.se

Pris

Frukosten är kostnadsfri.

Anmäl dig

FBN, AllBright och Michael Berglund arrangerar tillsammans ett seminarie och diskussion om ägarmakt och kvinnors roll i familjeföretag.

Stad: Stockholm
Plats: information vid anmälan
Datum: 02 oktober
Tid:
 seminare: 16.00 – 18.00, middag: 19.00

 • Varför har vi inte fler kvinnor i familjeföretagens styrelser och ledningar?
 • Bör familjeföretagen använda sin ägarmakt för att ändra på detta?
 • Är det viktigt med mångfald i företags styrelser och ledningar?
 • Hur påverkar det kompetensen?

Efter seminariet är bjuder familjen Berglund på middag för dem som vill fortsätta diskussionen.

Mer info kommer snart.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar

Anmäl dig

Anmälan senast 18 September

Stad: Venedig
Plats:
 Hotel Hilton Molino Stucky
Datum: 10-13 oktober

Varje år arrangerar FBN International en kongress för alla medlemmar i FBN i hela världen. I år kommer kongressen att vara i Venedig 10-13 oktober. Det är en fantastisk möjlighet att träffa familjer från hela världen och utbyta erfarenheter och lära av med varandra. Läs mer om Kongressen på deras hemsida. Har du några frågor eller vill veta mer så hör gärna av er till oss.

 

Pris

All information angånde priser och logistik finns på www.fbnsummit.org.

Anmäl dig