Medlemskap
För företaget ochfamiljens framtid

FBNs medlemmar verkar i de flesta tänkbara branscher. Vissa har precis påbörjat steget från första generation och vissa räknar över tio generationer.

För oss blir hela familjer medlemmar, dvs FBN är lika mycket till för personen som är ägare, VD och grundare av företaget som nästa generation(er) som inte har en aning om företaget till den ingifta som mest tycker att bolaget tar för mycket plats vid familjeträffar och alla andra familjemedlemmar där imellan. De flesta företagen representeras av två till tre generationer hos FBN

Våra medlemmar finns i hela landet och ägarstrukturen kan se olika ut, två syskon, ett antal kusiner, några få eller väldigt många ägare. Det intressanta är hur lika frågeställningarna och utmaningarna är i de olika familjerna och deras bolag.

Något förenklat kan man kategorisera medlemmar i företag som står inför ett kommande generationsskifte, företag som ansvarar för ett kulturarv, företag som drivs av grundaren med planer att en dag lämna över till barnen, företag som ägs av den stora ägarfamiljen eller den stora internationella koncernen.

FBN International

Alla våra medlemmar har dessutom tillgång till det internationella FBN-nätverket med över 3400 medlemsfamiljer över hela världen. FBN International arrangerar årligen en konferens där medlemmar från alla medlemsländer har möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Varje år ordnas även en internationell summit för Next Gen (upp till 40 år). FBN International har även ett praktikantprogram där NextGen har möjlighet till praktik på andra familjeföretag över hela världen. Läs mer om programmet här.

Bli medlem i FBN

Vill du bli medlem i FBN? Då vill vi gärna veta mer om dig och ditt företag. Fyll i din medlemsansökan nedan så återkommer vi till dig.

Om du vill veta mer om medlemskapet innan du ansöker, vänligen kontakta vår medlems- och utvecklingsansvarige Erik Stern:

Telefon +46 709 10 73 40 E-mail erik.stern@fbn-sweden.se

Kontaktuppgifter
Avgifter

FBNs årliga avgift baseras på antal anställda i koncernen:

Antal anställda
Årsavgift (exkl moms)
Under 100101—10001001—2000Över 2000
15 125 SEK30 250 SEK42 350 SEK48 400 SEK

Utöver årsavgiften tillkommer en individuell medlemsavgift om 500 kronor momsfritt för varje familjemedlem som vill stå med i vårt register och få inbjudningar m.m. till våra aktiviteter och kurser.

Vi vill understryka att många av våra individuella medlemmar inte är operativa i familjebolagen. Ju fler familjemedlemmar, oavsett roll i familj och företag, desto mer värde brukar man få ut av att vara med i FBN.