• "En stark och livsbejakande ägarfamilj,
  skapar starka och livskraftiga företag"

  Annelie Karlsson, VD FBN Sweden

  FBN
 • "FBN har väckt min nyfikenhet på nya strategier,
  hjälpt oss i familjen att klara generationsskifte med
  bibehållen vänskap samt inneburit att jag träffat
  många famlijeföretagare med samma frågeställningar."

  Gustaf Adelswärd, Baroniet Adelswärd

  FBN
 • "FBN möjliggör att man lyfter blicken och ser sitt
  familjeföretagande i ett större perspektiv, föreningen ger bra
  kontaktytor med likasinnande personer och är ett formidabelt
  mötesforum kring ägandet."

  Cecilia Löf Atteviks Bil AB

  FBN
 • "Att vara familjeföretagare innebär ett
  synligt ägande och stor frihet - men också ett tydligt ansvar
  som sträcker sig över generationerna."

  Antonia Ax:son Johnson

  FBN

Medlemskap

Alla som idag gemensamt i familjen äger ett bolag med en medveten strategi att föra bolaget vidare till nästa generation är välkomna att bli medlemmar i FBN Sweden. Ägarstrukturen kan se olika ut, två syskon, ett antal kusiner, några få eller väldigt många ägare. Det intressanta är hur lika frågeställningarna och utmaningarna är i de olika familjerna och deras bolag.

I FBN Sweden har vi en bred skara medlemmar som verkar i de flesta tänkbara branscher. Något förenklat kan man kategorisera medlemmar i företag som står inför ett kommande generationsskifte, företag som ansvarar för ett kulturarv, företag som drivs av grundaren med planer att en dag lämna över till barnen, företag som ägs av den stora ägarfamiljen eller den stora internationella koncernen.

Medlemskapet innefattar både en individuell medlemsavgift till föreningen FBN Sweden samt medlemsföretagets abonnemangsavgift till FBN Sweden Service AB, som på uppdrag av föreningen hanterar utbildnings- och serviceverksamheten samt annan administration.

Alla medlemmar har dessutom tillgång till det internationella nätverket med över 5 000 medlemsfamiljer över hela världen. FBN International arrangerar årligen en konferens, i Singapore 2012, London 2013, Rio de Janeiro 2014 och hösten 2015 i Dubai, där medlemmar från alla medlemsländer får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

FBN verkar med en ansvarsfull Code of Conduct
Öppenhet & Förtroende
Förtrolighet & Konfidentialitet
Respekt & Professionalism
Aktivt deltagande
Icke-säljande

Vill du ansöka om medlemskap eller veta mer om vad ett medlemskap innebär, kontakta oss så berättar vi mer!

Erik Stern
Telefon +46 709 10 73 40
E-mail erik.stern@fbn-sweden.se