Om familjeföretag
Familj
Ägare
Företag
Familjeföretag är annorlunda

I familjers företagande samspelar och överlappar tre system; familjelivet, företagandet och ägandet. Detta skiljer familjers företagande från andra ägarformer. Familjeföretags ägarlogik är annorlunda eftersom ägandet är personligt, intimt och direkt vilket även gör det synligt, aktivt och uthålligt.

Familjeföretagen har ofta av en mindre skara ägare med starka känslomässiga band till företaget och har ett långt tidsperspektiv med fokus på generationer istället för kvartal. Ofta har företagen en lägre skuldsättningsgrad och samarbete över flera generationer. Ägarna är ofta mer operativa i yngre bolag medan äldre familjeföretag tenderar att kontrolleras genom arbetet i styrelsen som aktiva ägare. Ägarna har i allra högsta grad ett personligt ansvar för det som företaget gör och står för eftersom de ofta personligen är tätt förknippade med företaget. Det gör att beslutsfattandet tenderar att se lite annorlunda ut mot andra bolag.

Ett annat viktigt särdrag är att beslut som fattas i familjen ofta påverkar företaget och tvärtom. Kopplingen mellan familjen och företaget och dess ömsesidiga förhållande kan leda till både konkurrensfördelar och konkurrensnackdelar. Det är det som är kärnan i familjeägarlogik och är en av grundpelarna inom FBN:s utbildningar. Om man hanterar kopplingen mellan familjen och företaget rätt, visar forskning att företagen överlever längre och är mer lönsammare över tid. Dock så är det inte alltid lätt att få en familjs logik att passa på ett företags logik.

Samspelet och överlappningen mellan de tre systemen, företaget, familjen och ägandet, skapar komplexitet i styrningen som inte finns i andra ägarformer. Det finns ofta en utmaning att skilja operativa frågor från ägarfrågor och familjefrågor från ägarfrågor. Familjemedlemmar tenderar att ha olika perspektiv på tillexempel utdelning och tillväxt baserat på individernas egna roller och förhållande till företaget. En familjemedlem kan se utdelningen som en möjlighet att köpa ett hus, en annan ägare ser den som en möjlighet till eget företagande och en tredje operativ ägare som en försakad investering.

Familjeföretag utgör…
50–70 %
av alla Sveriges företag
ca 20-30 %
av hela Sveriges BNP
ca 50 %
av det privata näringslivets BNP
ca 30 %
av alla anställda i Sverige
Artiklar och rapporterom familjeföretag
SIDA 1 AV 3