• "En stark och livsbejakande ägarfamilj,
  skapar starka och livskraftiga företag"

  Annelie Karlsson, VD FBN Sweden

  FBN
 • "FBN har väckt min nyfikenhet på nya strategier,
  hjälpt oss i familjen att klara generationsskifte med
  bibehållen vänskap samt inneburit att jag träffat
  många famlijeföretagare med samma frågeställningar."

  Gustaf Adelswärd, Baroniet Adelswärd

  FBN
 • "FBN möjliggör att man lyfter blicken och ser sitt
  familjeföretagande i ett större perspektiv, föreningen ger bra
  kontaktytor med likasinnande personer och är ett formidabelt
  mötesforum kring ägandet."

  Cecilia Löf Atteviks Bil AB

  FBN
 • "Att vara familjeföretagare innebär ett
  synligt ägande och stor frihet - men också ett tydligt ansvar
  som sträcker sig över generationerna."

  Antonia Ax:son Johnson

  FBN

Om FBN

Familjeföretag är annorlunda!

Familjeföretag kombinerar två världar – familjen och företaget. Detta kräver speciell uppmärksamhet.

Föreningen FBN (Family Business Network) Sweden grundades 1996 och är den svenska underavdelningen i ett nätverk av 5 000 familjeföretag och forskare.

Föreningen FBN Sweden syftar till att vara ett aktivt och kraftfullt nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte kring familjeföretagande inom och mellan generationer bland sina medlemmar.
På seminarier, master classes, utbildningar och andra  nätverksträffar diskuteras frågor som generationsskifte, samarbete mellan olika generationer, samspelet mellan olika familjemedlemmar, rollfördelning mellan familjen och anställda och ägarförhållandet mellan arbetande ägare och icke-anställda ägare. För att tankeutbytet och lärkraften ska bli extra bra uppmuntrar vi medlemsföretagen att i den mån det är möjligt, låta sig representeras av flera generationer vid FBN Swedens seminarier, utbildningar och konferenser.

Utbildnings- och serviceverksamheten samt annan administration bedrivs, på uppdrag av föreningen, av det helägda dotterbolaget FBN Sweden Service AB.

codeofconduct
codeofconduct