Om FBN
Av familjer — för familjer

FBN hjälper familjer att äga och driva företag över generationer genom nätverkande, utbildning, rådgivning och samhällsdebatt.

Family Business Network är medlemsorganisation för familjeföretagare. Organisationen har funnits sedan 1996 och är den svenska grenen av ett internationellt nätverk för familjeföretagare och ägarfamiljer.

FBN hjälper sina medlemmar att skapa värde genom att erbjuda utbildningar i ägande och styrande av familjeföretag samt skapa mötesplatser där våra medlemmar kan utvecklas och lära av och med varandra. Vi stöttar även våra medlemmar med genom att erbjuda rådgivning i stora och små frågor.

FBN driver frågor som är viktiga för våra medlemmar i politiken och samhällsdebatten. Vi tycker det finns för lite förståelse för familjeföretag och att det pratas allt för lite om familjeföretag i Sverige. Familjeföretag är ryggraden i svenskt näringsliv och därav centrala för Sveriges välfärd och utveckling.

Så jobbar vi
Samtliga FBNs träffar baseras på fyra grundpremisser vilket skapar förutsättningarna för ingående, ärliga samtal och utvecklande diskussioner:
Öppenhet och aktivt deltagande
Förtroende och konfidentialitet
Respekt och professionalism
Icke-säljande
Utbildningar

Vi erbjuder våra medlemmar utbildning inom familjeföretagandets alla aspekter genom ett antal unika och världsledande utbildningsprogram för företagande familjer. Våra program utvecklar medlemmarnas kompetens och förmåga att långsiktigt äga, driva och utveckla familjeföretag. Genom vår unika förståelse för hur familjer och deras företag fungerar och påverkar varandra, ger vi medlemmarna verktygen för att bli bättre ägare. Bland annat fokuserar vi på att förbättra generations-samarbete/skiften och ägar- och företagsstyrning.

Våra utbildningar håller hög internationell standard och tar sin grund från några av världens främsta handelshögskolor som Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping University, IAESE i Barcelona, IMD i Lausanne, INSEAD i Frankrike samt Family Business Center på Northwestern University i Chicago.

FBNs grundprogram kallar vi ägarprogrammet och rekommenderar alla våra medlemmar att gå.

Läs mer om våra utbildningar här.

NÄTVERK

FBNs grundar sig på att familjeföretagare lär av och med varandra. Det finns ett stort värde i utbytet av idéer och erfarenheter mellan personer som snabbt, genuint och personligt förstår ens utgångspunkt. Många av våra medlemmar är, har varit eller kommer att vara i samma sits. Utbytet mellan medlemmar sker såklart under våra utbildningar men även på våra medlemsträffar och seminarier. Vi anordnar allt från sociala träffar för våra medlemmar, där man i avslappnad och trygg miljö kan utbyta erfarenheter till kunskapsfokuserade seminarier inom olika ämnesområden och ’hemma-hos’ besök.

Utöver träffarna i Sverige anordnar FBN International två världsomspännande konferenser för samtliga medlemmar i världen. Den ena av dessa konferenser är endast för nästa generation, dvs för dem som är under 40 år.

I Sverige håller vi en stor konferens i samband med vårt årsmöte och vartannat år arrangerar vi en nordisk konferens tillsammans med FBN i de andra nordiska länderna. I september 2017 var vi Oslo och i september 2019 kommer vi att vara i Köpenhamn.

Läs mer om våra olika arrangemang i vårt kalendarium.

Samhällsdebatt

Familjeföretag är ryggraden i svenskt näringsliv och FBN anser att det pratas för lite om familjeföretagens roll och funktion i det svenska samhället. Det är något som FBN jobbar för att ändra på. Vi vill att fler beslutsfattare ska förstå, prioritera och agera baserat på en bättre förståelse för familjeföretagares ägarlogik. Om vi vill ha långsiktiga, ansvarstagande företag i Sverige, så är det familjeföretagens logik vi bör fokusera på.

Läs mer om familjeföretag här.

Rådgivning

Genom vår erfarenhet och nätverk har vi en gedigen förståelse för familjeföretag. Utöver våra utbildningar och träffar stöttar vi även våra medlemmar med rådgivning vid tillexempel styrelsesammansättningar, kriskommunikation, PR och mer.

Vill du veta mer, kontakta Ulrika Jisland.

FBN International

Som medlem i FBN har man tillgång till det internationella FBN-nätverket med över 3400 medlemsfamiljer över hela världen. FBN International arrangerar årligen en konferens där medlemmar från alla medlemsländer har möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Varje år ordnas även en internationell summit för Next Gen (upp till 40 år). FBN International har även ett praktikantprogram där NextGen har möjlighet till praktik på andra familjeföretag över hela världen. Läs mer om praktikprogrammet här.

Vi på FBN
Medarbetare
Styrelsen
Olof Jisland
Vinge

FBN har ett samarbete med Advokatfirman Vinge. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande och erbjuda våra medlemmar tillgång till rådgivare med kompetens inom Vinges verksamhetshetsområde affärsjuridik — främst juridisk kompetens kring bolagsrätt, skatterätt, generationsskiftesplanering, ekonomisk familjerätt och ägarfrågor i övrigt.

FBNs medlemmar erbjuds en timmes kostnadsfri konsultation av Vinges jurister.


Kontaktperson på Vinge:
Olof Jisland
olof.jisland@vinge.se
010-614 30 00
LÄS MER
Oscar Warglo
PwC

FBN har ett samarbete med PwC – ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande, utifrån ett gediget intresse för frågeställningar kring privat ägande, bolagsstyrning och generationsskifte.

FBNs medlemmar erbjuds tillgång till rådgivare med kompetens inom såväl revision som redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan rådgivning. Våra medlemmar får även tillgång till PwC:s tidskrift Agenda.


Kontaktperson på PwC:
Oscar Warglo
oscar.warglo@se.pwc.com
010-212 4000
LÄS MER
Stefan Malmström
Danske Bank

FBN har ett samarbete med Danske Bank. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande, utifrån ett gediget intresse för frågeställningar kring privat ägande, bolagsstyrning och generationsskifte.

FBNs medlemmar erbjuds en timmes kostnadsfri konsultation hos Danske Bank.


Kontaktperson på Danske Bank:
Stefan Malmström
stefan.malmstrom@danskebank.se
075-248 00 00
LÄS MER