Om FBN
Av familjer — för familjer

FBN hjälper familjer att äga och driva företag över generationer genom nätverkande, utbildning, rådgivning och samhällsdebatt.

FBN är en medlemsorganisation för familjeföretagare och är den svenska grenen av ett internationellt nätverk för familjeföretagare och ägarfamiljer.

Genom att erbjuda utbildningar i ägande och styrande utvecklar vi Svenska familjeföretagares långsiktiga värdeskapande. Hos oss möts familjeföretagare för att lära av och med varandra inom och över generationer.

Vi är ett kunskapscentrum och en samarbetspartner i allt som rör familjeföretagande.

Sveriges Familjeföretagare

  • är ryggraden i näringslivet
  • bidrar med hundratusentals arbetstillfällen
  • är långsiktiga och ansvarstagande ägare
  • verkar i stora och små orter
  • är centrala för Sveriges välfärd och framtid
Så jobbar vi
Samtliga FBNs träffar baseras på fyra grundpremisser vilket skapar förutsättningarna för ingående och ärliga samtal och utvecklande diskussioner:
Öppenhet och aktivt deltagande
Förtroende och konfidentialitet
Respekt och professionalism
Icke-säljande
UTBILDNING

Vi erbjuder familjeföretagare utbildning inom alla aspekter av familjeföretagande genom ett antal unika och världsledande utbildningsprogram. Programmen utvecklar familjernas kompetens och förmåga att långsiktigt äga, driva och utveckla sina företag. Genom vår unika förståelse för familjeföretags ägarlogik, ger vi medlemmarna verktyg för att bli bättre ägare. Vi fokuserar bland annat på förbättra generationsskiften, ägarstyrning och rollfördelning.

Våra utbildningar håller hög internationell standard och tar sin grund från några av världens främsta handelshögskolor som Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping University, IAESE i Barcelona, IMD i Lausanne, INSEAD i Frankrike samt Family Business Center på Northwestern University i Chicago.

FBNs grundprogram kallar vi ägarprogrammet och rekommenderar alla våra medlemmar att gå.

Läs mer om våra utbildningar här.

SAMHÄLLSDEBATT

Sveriges Familjeföretagare är ryggraden i svenskt näringsliv och vi jobbar för att belysa familjeföretagens roll och funktion i det svenska samhället. Vi vill att fler ska förstå och prioritera familjeföretagares ägarlogik eftersom vi vill ha fler långsiktiga, ansvarstagande företag i Sverige.

Läs mer om familjeföretag här.

NÄTVERK

Hos FBN möts familjeföretagare för att lära av och med varandra inom och över generationer. Det finns ett stort värde i utbytet av idéer och erfarenheter mellan personer som snabbt, genuint och personligt förstår ens utgångspunkt. Utbytet mellan medlemmar sker delvis under våra utbildningar men även på våra medlemsträffar, seminarier och andra arrangemang.

Utöver träffarna i Sverige anordnar FBN International två världsomspännande konferenser för samtliga medlemmar i världen. Den ena är har fokus på nästa generation, dvs för dem som är under 40 år.

I Sverige håller vi en stor konferens i samband med vårt årsmöte och vartannat år arrangerar vi en nordisk konferens tillsammans med FBN i de andra nordiska länderna. I september 2017 var vi Oslo och i september 2019 kommer vi att vara i Köpenhamn.

Läs mer om våra olika arrangemang i vårt kalendarium.

RÅDGIVNING

Genom vår erfarenhet och nätverk har vi en gedigen förståelse för familjeföretag. Utöver våra utbildningar och träffar stöttar vi även våra medlemmar med rådgivning vid tillexempel styrelsesammansättningar, kriskommunikation, PR och mer.

Vill du veta mer, kontakta Ulrika Jisland.

FBN International

Som medlem i FBN Sverige har man tillgång till det internationella FBN-nätverket med över 3400 medlemsfamiljer över hela världen. FBN International arrangerar årligen en stor konferens där familjeföretagare från alla världen hörn får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Varje år ordnar dem även en internationell konferens för alla Next Gens, dvs. dem som ännu inte har fyllt 40 år.

FBN International har även ett praktikantprogram där yngre medlemmar har möjlighet att praktisera på andra familjeföretag över hela världen. Läs mer om praktikprogrammet här.

Vi på FBN
Medarbetare
Styrelsen
Vänner
FBN har samarbete med expter på våra vänföretag Vinge, PwC och Danske Bank. Våra vänner hjälper, stöttar och rådgiver våra medlemmar inom sina respektive exptertisområden. Alla tre har gedigen erfarenhet av familjeföretagande och dess ägarlogik.
Olof Jisland
Vinge

Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande och erbjuda våra medlemmar tillgång till rådgivare med kompetens inom Vinges verksamhetshetsområde affärsjuridik — främst juridisk kompetens kring bolagsrätt, skatterätt, generationsskiftesplanering, ekonomisk familjerätt och ägarfrågor i övrigt.

FBNs medlemmar erbjuds en timmes kostnadsfri konsultation av Vinges jurister.

www.vinge.se


Kontaktperson på Vinge:
Olof Jisland
olof.jisland@vinge.se
010-614 30 00
LÄS MER
Oscar Warglo
PwC

PwC är ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande, utifrån ett gediget intresse för frågeställningar kring privat ägande, bolagsstyrning och generationsskifte.

FBNs medlemmar erbjuds tillgång till rådgivare med kompetens inom såväl revision som redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan rådgivning. Våra medlemmar får även tillgång till PwC:s tidskrift Agenda.

www.pwc.se


Kontaktperson på PwC:
Oscar Warglo
oscar.warglo@se.pwc.com
010-212 4000
LÄS MER
Stefan Malmström
Danske Bank

Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande, utifrån ett gediget intresse för frågeställningar kring privat ägande, bolagsstyrning och generationsskifte.

FBNs medlemmar erbjuds en timmes kostnadsfri konsultation hos Danske Bank.

www.danskebank.se


Kontaktperson på Danske Bank:
Stefan Malmström
stefan.malmstrom@danskebank.se
075-248 00 00
LÄS MER