Om oss
Av familjer — för familjer

FBN hjälper familjer att äga och driva företag över generationer genom nätverkande, utbildning, rådgivning och samhällsdebatt.

Family Business Network är medlemsorganisation för familjeföretagare. Organisationen har funnits sedan 1996 och är den svenska grenen av ett internationellt nätverk för familjeföretagare och ägarfamiljer.

FBN hjälper sina medlemmar att skapa värde genom att erbjuda utbildningar i ägande och styrande av familjeföretag samt skapa mötesplatser där våra medlemmar kan utvecklas och lära av och med varandra. Vi stöttar även våra medlemmar med genom att erbjuda rådgivning i stora och små frågor.

FBN driver frågor som är viktiga för våra medlemmar i politiken och samhällsdebatten. Vi tycker det finns för lite förståelse för familjeföretag och att det pratas allt för lite om familjeföretag i Sverige. Familjeföretag är ryggraden i svenskt näringsliv och därav centrala för Sveriges välfärd och utveckling.

Så jobbar vi
Samtliga FBNs träffar baseras på fyra grundpremisser vilket skapar förutsättningarna för ingående, ärliga samtal och utvecklande diskussioner:
Öppenhet och aktivt deltagande
Förtroende och konfidentialitet
Respekt och professionalism
Icke-säljande
Familjeföretag är annorlunda

I familjers företagande samspelar och överlappar tre system; familjelivet, företagandet och ägandet. Detta skiljer familjers företagande från andra ägarformer. Familjeföretag har ett långt tidsperspektiv med fokus på generationer istället för kvartal och ofta en låg skuldsättningsgrad för att undvika att förlora ägarmakten och oftast finns ett samarbete över flera generationer. De har ofta ägare som är operativa och därmed kunniga om verksamheten och branschen. Ägarna har i allra högsta grad även ett personligt ansvar för det som familjeföretaget gör och står för.

Samspelet och överlappningen av de tre systemen skapar en komplexitet som inte finns i andra ägarformer. Svårigheten att skilja operativa frågor från ägarfrågor och familjefrågor från ägarfrågor. Olika familjemedlemmar har olika perspektiv på utdelning, tillväxt, strategi och mål beroende på den egna rollen eller perspektivet; som ägare, operativ eller som enbart familjemedlem. Man kan illustrera problematiken med synen på utdelning. Där en familjemedlem kanske ser den som en möjlighet att köpa ett hus, en annan ägare ser den som en möjlighet till eget företagande och en som är operativ i företaget kan se det som en försakad investering.

De tre systemen ger också upphov till komplexitet som inte finns i andra ägarformer. Svårigheten att skilja operativa frågor från ägarfrågor och familjefrågor från ägarfrågor. Olika familjemedlemmar har olika perspektiv på utdelning, tillväxt, strategi och mål beroende på den egna rollen eller perspektivet; som ägare, operativ eller som enbart familjemedlem.

Familj
Ägare
Företag
Utbildningar

FBN har stort fokus på utbildning och erbjuder ett antal unika utbildningsprogram för företagande familjer. Vi utvecklar medlemmarnas kompetens inom konsten att äga och driva familjeföretag. Genom vår unika förståelse för hur familjer och familjeföretag fungerar, bidrar vi till att göra våra medlemmar till bättre ägare och där igenom förbättra, bland mycket annat, generationssamarbete, generationsskiften och företagsstyrning.

Vårt grundprogram, som vi rekommenderar alla våra medlemmar att gå, kallar vi Ägarprogrammet.

Läs mer om våra utbildningar här.

Seminarier

FBN anordnar varje år ett stort antal kortare seminarier. Seminarierna har ofta ett specifikt ämnesfokus — så som valberedningens roll, hur en skilsmässa kan påverka företaget, äganderätten, rekrytering och mycket mer.

Läs mer om våra seminarier i vårt kalendarium.

Nätverksträffar

En stor och viktig del för FBNs verksamhet är att våra medlemmar träffar varandra. Utbytet mellan personer som är, eller har varit, i liknande situation som en själv är ofta det mest värdefulla man får som medlem i FBN. Utbytet mellan medlemmar sker såklart på utbildningarna och våra seminarier, men vi anordnar även mer rena sociala träffar för våra medlemmar, där man i avslappnad och trygg miljö kan utbyta erfarenheter.

Utöver dessa träffar anordnar FBN International två världsomspännande konferenser som är öppna för alla medlemmar i hela världen. En av dessa konferenser är endast för nästa generation, dvs för dem som är under 40 år.

Du finner mer information om den internationella delen av FBN här.

I Sverige håller vi stor konferens i samband med vårt årsmöte och dessutom arrangerar vi vartannat eller vart tredje år en nordisk konferens tillsammans med FBN i de andra nordiska länderna. Nu senast i månadsskiftet augusti/september hölls den i Oslo.

Läs mer om våra seminarier i vårt kalendarium.

Styrelsen
Våra vänner
Olof Jisland Vinge

FBN har ett samarbete med Advokatfirman Vinge. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande och erbjuda våra medlemmar tillgång till rådgivare med kompetens inom Vinges verksamhetshetsområde affärsjuridik — främst juridisk kompetens kring bolagsrätt, skatterätt, generationsskiftesplanering, ekonomisk familjerätt och ägarfrågor i övrigt.

FBNs medlemmar erbjuds en timmes kostnadsfri konsultation av Vinges jurister.

Kontaktperson på Vinge: Olof Jisland olof.jisland@vinge.se 010-614 30 00

Oscar Warglo PwC

FBN har ett samarbete med PwC – ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande, utifrån ett gediget intresse för frågeställningar kring privat ägande, bolagsstyrning och generationsskifte.

FBNs medlemmar erbjuds tillgång till rådgivare med kompetens inom såväl revision som redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan rådgivning. Våra medlemmar får även tillgång till PwC:s tidskrift Agenda.

Kontaktperson på PwC: Oscar Warglo oscar.warglo@se.pwc.com 010-212 4000

Stefan Malmström Danske Bank

FBN har ett samarbete med Danske Bank. Samarbetet är till för att stärka och utveckla de tjänster som erbjuds FBNs medlemskrets genom att gemensamt sprida kunskap om familjeföretagande, utifrån ett gediget intresse för frågeställningar kring privat ägande, bolagsstyrning och generationsskifte.

FBNs medlemmar erbjuds en timmes kostnadsfri konsultation hos Danske Bank.

Kontaktperson på Danske Bank: Stefan Malmström stefan.malmstrom@danskebank.se 075-248 00 00